Polityka prywatności / RODO / Regulamin

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  4. Polityka prywatności wdrożona za przyzwoleniem: https://wszystkoociasteczkach.pl/ zgodnie z licencją IAB Polska.

RODO:W celu pozyskania danych od ich właściciela (osoby, której dane dotyczą), Operator niniejszym informuje:
1. Administratorem danych jest IGRASIL SP. Z O.O.
2. Administracja dostępna pod adresem email: sklep(shift i dwójeczka)owijarki.pl
3. Dane osobowe (email przekazany w formularzu kontaktowym i inne dane) będę przetwarzane wyłącznie w celu zapisania wiadomości email.
4. Dane będą przetwarzane bezterminowo.
5. Dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku z celem przetwarzania danych mogą być przekazane odbiorcom:
a. Operatorowi transakcji elektronicznych np. operator sms lub paypal (w systemie płatności elektronicznych, przy użyciu karty kredytowej),
b. Biuro Księgowo-Rachunkowe
c. Poczta Polska i inne firmy świadczące usługi kurierskie w przypadku konieczności przesłania dokumentów
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
a. zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO**);
b. przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania usługi, której stroną jest osoba, której dane dotyczą albo do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO**);
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO**);
d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej umowy (art. 6 ust. 1 lit. d RODO**);
6. Administrator przetwarza dane w związku z prawnie uzasadnionym interesem: konkursy, zapisy użytkownika.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może być w każdym momencie zaprzestane, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie stanowi warunek wzięcia udziału w niektórych konkursach/ankietach.
9. Właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności UODO* i RODO**.
10. Właściciel danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO**.
11. Dane osobowe właściciel danych osobowych nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
12. Operator nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wskazane powyżej. Operator nie ujawnia żadnych informacji bez zgody Użytkownika, z wyjątkiem gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
13. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk serwisu.
14. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz może żądać ich poprawienia, sprostowania, zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia.
* ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych ** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu DISPACT.pl jest firma IGRASIL SP. Z O.O.  z siedzibą w ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerze KRS 0000452385, NIP: 7010367562, REGON: 14651835300000 zwana dalej Sprzedającym.
2. Biuro firmy znajduje się pod adresem ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. skąd są realizowane wysyłki.
3. Sklep DISPACT.pl realizuje zamówienia na terenie Polski.
4. Działalność ta odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowana do użytkowników indywidualnych.
5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu DISPACT.pl wyrażone są w polskich złotych zawierają podatek VAT.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić
2. Czas realizacji wynosi od 1 do 10 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
3. Podczas odbioru prosimy sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół szkody opisując szczegółowo zidentyfikowane zniszczenia oraz zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym. Odpowiedni formularz protokołu szkody jak list przewozowy posiada kurier.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT TOWARU
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Dzień dostawy określany jest na podstawie listu przewozowego.
3. Rezygnacja jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku braku jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń zamówionych artykułów. Zwracany towar musi być kompletny. Produkt nie może nosić śladów użytkowania.
4. Klient otrzymuje zwrot pieniędzy na wskazane przez Klienta konto bankowe.

FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI
1. Zamówione towary dostarczane są zgodnie z wybraną przez Klienta opcją: firmą kurierską.
2. Dostępne formy płatności: przelew, płatność za pobraniem.

KOSZTY WYSYŁKI
1. Koszty wysyłki ponosi klient zgodnie z cennikiem firm kurierskich. sklep automatycznie w zależności od wagi towarów w koszyku i adresu dostawy wyliczy koszty wysyłki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Rejestrując konto w sklepie DISPACT.pl , klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w procesie rejestracji danych osobowych
2. Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklep DISPACT.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

GWARANCJA I REKLAMACJA
1. Sklep Internetowy DISPACT.pl jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową sprzedaży. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obowiązuje, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 14 dni od dnia wydania Towaru Zamawiającemu. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiających, nabywających Towar jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sklep , Zamawiający powinien dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu tego Towaru i opisem reklamacji, do Sklepu Internetowego na adres: „Igrasil Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa’’.
3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki z reklamowanym Towarem. W tym samym terminie Zamawiający powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.
4. Sklep DISPACT.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5.Do złożenia reklamacji Zamawiający proszony jest o szczegółowe opisanie usterki, wady otrzymanego towaru na adres mailowy sklep@owijarki.pl

6. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, reklamowany Towar zostanie odesłany Zamawiającemu wraz z informacją o przyczynach uznania reklamacji za niezasadną.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego, wadliwy Towar zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo wada zostanie usunięta. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny, Klientowi zostanie zwrócona należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Towary oferowane przez sklep DISPACT.pl objęte są gwarancją producenta.

9. W chwili odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem DISPACT.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.